Sahih Bukhari

Jab JUMA ka din aata hai to Farishte Masjid ke darwaze par khade hojate hain aur Aane walou ke naam likhte hain, sab se pehle aane wala Unt ki qurbani dene wale ki tarah likha jata hai , uske baad aane wala gae ki qurbani dene wale ki tarah , phir mendhe ki ,uske baad murghi ki, uske baad ande ki, likin jab Imaam Khutba dene khade hojate hai to ye Farishte apne rejister band karke khutba sunne me masroof hojate hain. (Sahih Bukhari,Hadith No:929)

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London