Namaz Momin ka Noor hai

Namaz Momin ka Noor hai

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Namaz Momin ka Noor hai. (Kanzul Ummal,Hadith No:7435) Hazrath Ibne Iliyan rahmatullah alaih se pucha gaya: ALLAH TAALA bande se raazi hai kaisa maloom hoga? Aap ne farmaya: Bande ko jab Neik aamaal karne me Rahat aur Khushi mile aur gunahou se tabiyat bechain hojaye. NABI E RAHMAT Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Mujh par meri ummat ke Ache aur bure Amaal pesh kiye jate hain. (Sahih Muslim,vol:1,pg:207)  

wuzu

Hazrath Anas raziallahu taala anhu farmate hain

Main ne NABI E PAAK Sallallahu alaihi wasallam ko dekha ke asar ka waqt hochuka tha, logou ne wuzu ke liye paani talaash kiya magar na mila, Phir NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ki qidmat me kuch paani laaya gaya, To HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne apna dast e mubarak us bartan me rakh diya aur logou ko us paani se wuzu karne ka hukum farmaya, Main ne dekha paani aapki mubarak ungliyou ke niche se nikal raha tha aur shuru se aakhir tak tamaam logou ne wuzu kiya, Hazrath Abu Hamza raziallahu taala anhu farmate hain: Us waqt […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London