allah

Allah Taala jab kisi bande se mohabbat farmata hai

Allah Taala jab kisi bande se mohabbat farmata hai,to Hazrath Jibreel amen (Alaihissalaam) ko bulata hai aur farmata hai,main falan bande se mohabbat karta hun tum bhi usse mohabbat karo! hazrath Jibreel amen (alaihissalaam) us bande se mohabbat karte hain,aur aasmaan me elaan (decalre) karte hai,Allah Taala falan se mohabbat karta hai,tum bhi us se mohabbat karo! Asmaan wale usse mohabbat karne lagte hai,phir uski quboliyat zameen me utaardi jati hai,yane zameen wale usse mohabbat karne lagte hain. (Sahih Bukhari,vol:1,pg no:292) Related Link: Subhan Allah

about namaz

Namaz ki Pabandi

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs 5 Namazon ki is tarah pabandi kare ke wuzu aur waqt ka ehtemaam kare, Ruku aur sajda achi tarah adaa kare, aur is tarah namaz padhne ko apne zimme ALLAH TAALA ka haq samjhe,To us shakhs par jahannum ki aagh haram kardi jayegi. (Musnad Imaam Ahmed,Hadith no:17882) Jo shakhs Raat ko wuzu karke soye to ek farishta uske saath hota hai aur jab bhi wo shakhs bedaar hota hai to wo farishta dua karta hai: Aye ALLAH apne flan bande ko baqshde. (Sahih Ibne Hibban,vol,3,pg:328) Related Link: Namaz-e-tawbah How […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London