Namaz

Jo Shakhs Waqt Par Namaz Na Padhe

Jo shakhs waqt par namaz na padhe , achi tarah wuzu na kare ,uske ruku wo sujood Khushu khuzu ke saath achi tarah na kare to wo Namaz siya wo tareek bankar ye kehte hue buland hogi: ALLAH TAALA tujhe zaei kare ! Jaisa ke tu ne mujhe zaei kiya ,yaha tak ke wo namaz ALLAH TAALA jahan tak chahe phunchti hai to use aisa lapeta jata hai jaisa ke bosida kapda lapeta jata hai ,phir wo namazi ke chehre par maardi jati hai.. (Al Moujamul Aousat ,hadith no:3213) Related Link: How to Perform (Pray) Salat (Namaz) Namaz-e-tawbah How to […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London