nabi saw

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

Jab HAZRATH NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ki wiladat hui to saari duniya NOOR se mamoor hogayi, Aur FARISHTE apas me ek dusre ko KHUSHKHABRI dene lage, aur har AASMAAN me Zabarjad aur Yaqoot ka ek ek Sutoon lagaya gaya jiski wajeh se Aasmaan Munawwar hogaya, wo Sutoon Mala e Aala me Maroof hai, jise HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne meraj ki raat mulaheza farmaya to arz kiya gaya: yehi wo sutoon hai jo aapki WILADAT ki KHUSHI me nasab kiye gaye aur jis raat Aapki wialdat hui ALLAH TAALA ne HOUZE KOUSAR ke kinare par ek […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London