Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih

Nekon ki Suhbat neik kaam se behtar hai

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Meri Ummat se 70 hazaar bagair hisaab o kitaab JANNAT me dakhil honge. (Sahih Muslim,Hadith No:542) Nekon ki Suhbat neik kaam se behtar hai aur buron ki suhbat bure kaam se buri hai. (Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih) Aye Imaan walo! Sabar aur Namaz ke zarye madad liya karo beshak ALLAH sabar karne walou ke saath hai. (Surah Baqarah:53) Kounsi cheez hai jo ALLAH TAALA ki Qudrat me nahi hai, Momin ko chahye ke ehkaam e ilaahi bajalane me kami na kare phir jo kuch chahega miljayega . (Hazrath Khaja […]

hadiths

Mere parwardigaar ne Mujh se wada farmaya ke

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Mere parwardigaar ne Mujh se wada farmaya ke Meri Ummat ke 70 hazaar Afraad ko bagair Hisaab o Kitaab aur bagair Azaab ke Jannat me dakhil farmayega, Aur har Hazaar ke saath 70 Hazaar logaou ko JANNAT me dakhil farmayega aur QUDRAT ke paso’aou se 3 pasoo logaou ko jannat me dakhil farmayega. (Jame Tirmizi,Hadith No:2624) Note:ALLAH TAALA ne apne Mahboob aur khaas bandou ke liye khuskhabri sunayi ke wo bagair hisaab o kitaab ke jannat me dakhil hunge aur unki nisbat se digar Imaan walou par iski barkat zaher hogi… […]

Islamic-Architecture

Beshak ALLAH TAALA ke bandon me se kuch aise hain

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Beshak ALLAH TAALA ke bandon me se kuch aise hain na wo ambiya hain aur na wo Shuhada , baroz qayamat ALLAH TAALA ke paas unke maqaam wo martabe ki wajeh se Ambiya wo shuhada unki tareef karenge. Sahaba ekraam raziallahuanhum ne arz kiya: YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam wo kaun Hazraath hain? HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: wo log sirf ALLAH ki RAHMATH o inayat ki wajeh se apas me Mohabbat rakhte hain, na to apasi rishtedari ki wajeh se aur na maali leen deen ki wajeh se […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London