MosqueinAbuja

Yaqinan pehli saf me khade hone walon par ALLAH TAALA Rehmat bhejhta hai

Momin ki meraj namaz hai uske bagair wo ALLAH ka Qurb hasil nahi karsakta. (Hazrath Khawja Ghareeb nawaz rahmatullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Yaqinan pehli saf me khade hone walon par ALLAH TAALA Rehmat bhejhta hai, aur uske farishte unke liye Rehmat ki dua karte hai. (Sunan e Nasai,Hadith no:646) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Qayamat ke din mere sab se zyada qareeb wo honge jo kasrat se mujh par Durood o Salaam pesh karte hain. (Jame Tirmizi,vol:1,pg:110) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Dua faida phunchati […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London