durood aur salaam

Aap Sallallahu alaihi wasallam par durood aur salaam

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya :  ” Mashriq wo maghrib me jo musalmaan bhi mujh par salaam bhaijhta hai mai aur mere Rab ke farishte unke bhaijhe hue salaam ka jawaab dete hain. (Hilyatul Aowliya,pg: 349) Ek Martaba HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam se arz kiya gaya: Wo jo Aap par Nazdeek se durood bhaijhte hai, Dur se Durood bhaijhte hai, aur baad me aane wale bhi bhaijhinge, kya ye sab Durood Aapko Pesh kiye jate hain ? HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: ” MAIN AHLE MOHABBAT KA DUROOD KHUD SUNTA HU AUR UNHE PEHCHANTA […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London