Hadith

Ahle Jannat ke sar par aise Taj honge

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Ahle Jannat ke sar par aise Taj honge jinka chote se chota moti bhi Mashriq wo maghrib ke darmiyan ki chizon ko roushan kardega. (Jame Tirmizi,Hadith no:2562) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Musalman jab koi darakht lagata hai aur us se koi aadmi ya jaanwar khaye to wo uske liye sadqa hota hai. (Sahih BUkhari,Hadith no:958) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Meri ummat ke Rahem dil logon se apni muraden mango, aur unke qareeb raha karo, kyun ke meri rehmat unhi me hai, […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London