Surah Yaseen

Surah Yaseen Raat mein Padhne Ki Fazilat

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jisne ALLAH TAALA ki raza ke liye raat me Surah Yaseen padha uski maghfirat kardijati hai. (Sahih Ibne Hibban,Hadith no:2626) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Main tum me se kisi ki tarah nahi ho mera Rab mujhe khilata aur pilata hai. (Sahih Bukhari,hadith no:1825) Sab se zyada namaz ka sawaab us shakhs ko milega jo sab se zyada paidal chal kar aaye, Phir us se zyada sawaab us shakhs ko milega jo us se zyada dur se chal kar aaye. (Sahih Bukhari,hadith no:651) NABI E KAREEM Sallallahu […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London