SALAAM

Apne Darmiyaan ” SALAM ” Aam Karo

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jis neik kaam se pehle ALLAH TAALA ki hamd aur Mujh par Durood na padha gaya usme barkat nahi hoti. (Kanzul Ummal,hadith no:2507) ALLAH TAALA ka irshaad hai: Aur jab log apne upar zulm kare to Aap (sallallahu alaihi wasallam) ke darbaar me hazir ho aur ALLAH se maghfirat chahe aur RASOOLALLAH sallallahu alaihi wasallam unki sifarish farmayen to zaroor ba zaroor ALLAH ko Khoob Tauba Qubool karne wala Bahut Rahem karne wala payenge. (Surah Al Nisa:64) Tum JANNAT Me Dakhil Nahi HogeJab Tak Tum Emaan Na Lao Aur Tum Momin […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London