Mecca

The victory over Makkah

Among the conditions of the treaty of Hudaibiyah was that any of the tribes of Arabia could sign treaties with either of the parties i.e. with Muslims or the Quraish of Makkah. Thus, Banu Bakr sided with the Quraish and Banu Khaza’a with the Muslims. There was a very strong enmity between these 2 tribes. Thus, Banu Bakr with the help of the Quraish, attacked Banu Khaza’a. The Quraish of Makkah supplied men and weapons for this. Thus, the treaty of Hudaibiyah was broken by the Quraish themselves. Banu Khaza’a came to the Holy Prophet Mohammed ﷺ and requested His help. The […]

islamic quotes

Hazrath Anas raziallahu taala anhu farmate hain

Hazrath Anas raziallahu taala anhu farmate hain:Meri walida mujh ko HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ki qidmat e Aqdas me lakar hazir hui, aur arz kiya: YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam! Ye Anas mera beta hai, Main aapke paas isko Aapki qidmat ke liye laayi ho, Aap ALLAH TAALA se iske liye Dua farmaye: NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: Aye ALLAH iske maal aur Aoulaad ko zyada farmade! Hazrath Anas raziallahu taala anhu bayan karte hain: ALLAH ki Qasam! Mera maal bahut zyada hai, aur aaj meri aoulaad aur aoulaad ki Aoulaad 100 ke qareeb hai. (Sahih Muslim,pg:298) […]

hadith Zikr

Aye logo! ALLAH ka zikr kiya karo ke isme shifa hai

Jab banda ALLAH TAALA ki ita’at karta hai to ALLAH TAALA usse Mohabbat karta hai, aur jab ALLAH TAALA us se Mohabbat farmata hai to use apni maqlooq ke paas bhi mahboob banadeta hai. (Hazrath Abu Darda raziallahu taala anhu) Aye logo! ALLAH ka zikr kiya karo ke isme shifa hai. (Hazrath Umar e Farooq raziallahu taala anhu) ALLAH Jise chahta hai apni rehmat ke liye chunleta hai aur wo bada fazal farmane wala hai. (Surah Al Baqarah:105) Qayamat ke din na to tangdasti ka wazan hoga aur na maaldari ka waha sirf sabar aur shukar ka wazan hoga. (Hazrath […]

zam zam water

Zam Zam ka paani

HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Zam Zam ka paani agar koi dushman se panah hasil karne ke liye piyega to use panah dijayegi. (Sahih Muslim) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Haj me Maal kharch karna Jihaad me kharch karne se 700 hisse sawaab me zyada hai. (Shubul Imaan,Hadith no:3829) Haj ke baad duniya se uski raghbat kam hojaye aur Aakhirat ki taraf wo zyada mutawajjeh rahe. (Hazrath Abu Jaffar rahmatullah alaih) Hazrath Abu Huraira raziallahu taala anhu farmate hain: Main ne HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ki baargah e Aqdas me […]

photos-of-mecca-a-splendid-closeup-view-of-holy-kaaba-while-tawaf-in-progress-pictures-of-makkah

Kaaba – Beshak Kaabe ko zaban aur 2 hont hain

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Us Zaat ki Qasam jiske Qabza e Qudrat me meri jaan hain! Beshak Kaabe ko zaban aur 2 hont hain, aur usne ALLAH TAALA ke darbar me shikayat ki, usne Arz kiya: Aye Parwadigaar! mere paas aane wale aur ziyarat karne wale kam hogaye, To ALLAH TAALA ne uski janib wahi farmayi: Beshak main aise insanon ko wajood baqshne wala ho jinke dil khouf wo khashyat se Mamoor aur unki jabinen Baargah e Ilaahi me Sajdarez rahengi, wo teri taraf aise mushtaq rahinge jaise kabutar apne ande ki taraf mushtaq rehta […]

maxresdefault-1

Eid ke din sab se Behtar dirham wo hai

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs Eid ke din 300 martaba “SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI” padhe aur Musalmanou ki rooh ko iska sawaab baqshe to har musalman ki qabar me ek hazaar Noorani Rahmaten dakhil hoti hai aur jab ye padhne wale shakhs ka inteqaal hota hai to ALLAH TAALA iski qabar me ek hazaar Noorani Rahmaten dakhil farmayega. (Mukashifat ul Quloob,pg:650) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Tumhari apni Eid ke din Dunba Zabah karne ke tumhare amal se tumhara parwardigaar khush hota hai. (Shubul Imaan,hadith no:7085) ALLAH TAALA ne Surah Kausar […]

Haj aur arfa

Arfa ke din kasrat se yehi dua Padhe

Hazrath Ali raziallahu taala anhu farmate hain ke:HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam farmate hain: Main aur Mujh se pehle Ambiya ki Arfa ke din kasrat se yehi dua rahi hai: لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في قلب نورا و في سمعى نورا و فى بصرى نورا اللهم اشرح لى صدرى و يسرلى امرى اللهم انى اعوذبك من وساوس الصدر و فتنة القبر و شتت الامرى اللهم انى اعوذبك عن شر مايلج في اليل و من شر ما يلج في النهار و من شر ما هبت به […]

Arfa 9 Dhul Hijja Ka Roza

Jab Arfe ka din hota hai to ALLAH TAALA

NABI E RAHMAT Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jab Arfe ka din hota hai to ALLAH TAALA Asmaan e Duniya par Nuzul e Ijlaal farmata hai aur farishton ke saamne maidan e Arafat me jama hone walon par faqr farmata hai aur Irshaad farmata hai: Aye Farishto! Tum mere bandon ko dekho ke wo meri baargah me paraganda baal, gard Aalod chehron me dur daraz tang aur kushada raastou se chal kar yaha hazir hain, Tasbeeh wo tehleel, zikar wo talbiya karte hue mujhe pukaar rahe hain, Aye Faristo! Tum gawah raho Main ne un sab ko baqsh diya, […]

stqljw

ALLAH ka zikr

HUZOOR NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam Jab Raat ko Tashreef laate to Fiza me KHUSHBOO ke phelne se AAP Sallallahu alaihi wasallam ki pehchan hoti.. (Musannaf Ibne Abi Shaiba;hadith no:2632) Raat ko sote waqt sonchna chahye ke aaj kitne neik kaam kiye. (Hazrath Ali raziallahu taala anhu) Dua mangte raho kyun ke mumkin aur namumkin to hamari sonch hai ALLAH TAALA ke liye kuch bhi namumkin Nahi. Jis shakhs ne namaz qayem ki, zakaat adaa ki, Baitullah ka haj kiya, ramzan ke roze rakhe, aur mehmaan nawazi ki wo jannat me dakhil hoga. (Shubul Imaan,Hadith No:9593) Jis Dil me […]

hadith

Hazrath Hamza raziallahu taala anhu ka Naam e mubarak Aasman walon me likha hua hai

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne Haj me sar mundwane walou aur Baal Katarne walou ke liye Dua e Maghfirat farmayi hai.(Sahih Bukhari) Kisi musalmaan par koi musibat aaye to jo usku tasal’li de aur sabar ka dilasa de to us tasal’li dene wale ko bhi utna hi ajar(sawaab) milega jitna ke musibatzada ko milta hai.(Jame Tarmizi,vol:1,pg no:127) Jo shakhs apne upar Nek niyyati ka darwaza kholta hai, ALLAH TAALA us par TOUFEQ ke 70 darwaze kholdete hain,(Hazrath Junaid Baghdadi Rahmatullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jis ne Baitullah shareef ka Tawaaf kiya aur 2 […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London