Madina Shareef

Mera Haram Madina Hai

NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Har Nabi ke liye koi na koi Haram hai, aur Mera Haram Madina Hai. (Al Moujamul Aousat,Hadith No:6607) NABI E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ghar tashreef laane ke baad sab se pehle Miswaak karte.(Sahih Muslim ,Hadith NO:253) kisi se badla lene me jaldi na karo hosakta hai ke use apni galti ka ehsaas hojaye aur kisi ke saath neki karne me der na karo.(Hazrath Shaqeeq balqi rahmtullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Dilon ko bhi zang lagta hai jaisa ke lohe ko jab pani ki wajeh se zang […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London