medical benefits of ablution

Jab tum me se koi ghar se wuzu karke aaye

HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Tum me kaun meri tarah hai main apne parwardigaar ke paas raat guzaarta ho, mera Rab Mujhe Khilata aur Pilata hai. (Sahih Bukhari, Hadith No:1825) Aye logo ! Yaqinan tumhare paas tumhare RAB ki janib se ek roushan daleel aachukhi aur hum ne tumhari taraf ek darakhshan NOOR utara hai.(Surah Al Nisa:174) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Yaqinan MAIN hi TAQSEEM karne wala aur SAHEB E KHAZANA hu aur ALLAH TAALA Ata farmata hai. (Sahih Bukhari,vol:1,pg:439) NABI E KAREEM Sallallahu aliahi wasallam ne irshaad farmaya:Jab tum me se koi […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London