surah Baqarah ki do aakhri aayatein

Surah Bakrah ki Tilawat

Surah Bakrah ki fazilat Jis Ghar mein surah bakrah ki tilawat ki jati hai shaitan us ghar mein dakhil nahi hota (Muslim : 1281) Jis ghar me surah Bakrah ki aakhri do aayatien padhien jai wahan teen din tak shaitaan nahi aata. Jo shakhs Surah Mulk ko har raat padha kare Allah Ta’la Use Qabar ke azaab se mahfooz rakhega. (Sunan e ibne mahaj) Jis ne juma ke din surah kahf tilawat ki us ke liye ayenda jume tak noor raushan kardiya jata hai. “Laa Haula Wa Laa Quwwata il-la-Bil-Laah” padha karo kiyun ke ye jannat ke khazanon mein se […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London