Allah ki raza

Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jin logon ki zabanen Zikr e Ilaahi se hamesha tar rehti hai wo jannat me khush o khurram dakhil honge. (Musannaf ibne Abi shaiba,hadith no:34587) Jab ALLAH TA’LA Razi hone lagta hai to bande ko apne Aaibon ka pata chalna shuru hojata hai, aur yehi uski Rehmat ki pehli nishani hai…. Jo log gusse ko pijate hain aur dusron ke galtiyon ko maaf kardete hain aise log ALLAH TA’LA ko bahut PASAND hote hain… ALLAH TA’LA ka qurb wahi hasil karta hai jo maqlooq par shafaqqat karta hai.(Hazrath Sheik Abdul Qader jilaani […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London