DAROOD SHARIF

What is Durud- Durud ki fazilat

What is Durud? Durud :- Khuda ke hukm par amal karne vala amal hai. Durud :- Nabi ki bargah ka tohfa-e-salaam hai. Durud :- Gunah ke mafi ka zariya hai. Durud :- Nabi ki qurbat ka sabab hai. Durud :- Kayamat ke din ka noor hai. Durud :- Qabr ki thandak hai. Durud :- Shafa’at ka sabab hai. Durud:- 100 hajate puri karne wala hai. Durud :- Paak hooney ka sabab hai. Durud :- Nabi tak pahonchane wali aawaz hai. Durud :- Insan ke liye 1 sadka hai. Durud :- Khuda ko razi karne wala wazifa hai. Durud :- Gunaho […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London