6727028015_af1c8bf9f5_o

3 chezon par amal karo zindagi behtarien hogi

ALLAH TAALA un tamaam (Sahaba Ekraam) se Razi hogaya aur wo ALLAH TAALA se Razi hogaye, Aur ALLAH TAALA ne unke liye ( Bahist ke ) aise baagh tayyar kiye hain, Jinke niche nehren beh rahi hain, wo unme hamesha rahenge, ye bahut badi kamiyabi hai. (Surah At Touba :100) 3 chezon par amal karo zindagi behtarien hogi. 1) Quraan 2) Sunnat 3) Nasihat ALLAH TAALA ke paas sab se zyada mahboob sifaat ye hai: 1) Ghamgeen afraad ki faryaad sunna 2) Miskinon ki hajat puri karna 3) Bhokon ko khana khilana (Sultan ul Hind Hazrath khaja e Khajgaan Moin […]

1.1286114637.garib-nawaz-india

Sultan e Hind Hazrath Khawaja Gareeb nawaz rahmatullah alaih

Hazrath Khawaja Ghareeb nawaz rahmatullah alaih Hazrath Ghareeb nawaz rahmatullah alaih ne hundustan ke bashindon ko islam ki doulat aur hidayat ki nemat dekar jo ehsan farmaya, uski ehsanmandi aur shukar guzari karte hue aapka zikar karna Ahle hind ka farz hai aur unka qarz bhi, Jisne logon ka shukr adaa nahi kiya wo Allah ka shukr guzar nahi hosakta. (Jame Tirmizi,hadith no:2082)

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London