Surah Kahaf ke Fazael

Surah Kahaf ke Fazael Surah Al Ka’haf ki tilawat ke waqt Sakina ka nuzool Hazrath Barra Azeb Razi Allahu Taala Anha se rivayat hai, farmaya ke Ek Shaqs Surah Al Ka’haf pad raha tha aur us ke paas do rassiyau main ek ghoda bandha hua tha, pus us shaqs ko baadal ne dhaanph diya pas woh us ke qareeb tar hogaya. Pas uska ghooda badhakne laga, pas jab subah ki toh Huzoor ﷺ ke paas ae aur yeh waqya zikar kiya, pus Huzoor ﷺ ne Irshaad farmaya ke woh Sakina tha jo Qur’aan ki tilawat ke ba-aas nazil hua (Bukhari […]

SEVENTY DOORS OF MERCY

Imam Sakhaawi ‘Alaihir Rahmah reports on the authority of Shaikh Majeeduddin Firozaabaadi with an authentic chain of narrators. Imam Samarqandi Rehmatullahe Ta’ala ‘Alaih reports that, “I heard from Khizr and Hazrat Ilyas ‘Alaihimus Salaam, they used to say that they heard Rasool Allah Sallallaho ‘Alaihi Wasallam say, ‘The person who recites ‘Sallallaho ‘Alaa Muhammad’, people will make that person their friend, even if they hate him. By Allah! People will not make that person their friend until Allah Ta’ala makes him His friend’ and we heard Rasool Allah Sallallaho ‘Alaihi Wasallam say on the pulpit, ‘The person who recites ‘Sallallaho […]

Belief (Imaan) and Surrender (Islam).

It is to be made clear that for the human beings – EMAAN

It is to be made clear that for the humanbeings, in this world, the greatest bounty of Almighty Allah is belief (Eimaan) and surrender (Islam) because due to it there is in this world prosperity, grace and benefit including welfare. In the hereafter also forgiveness and salvation culminating into happiness and eternal comfort. In other words there is welfare in this world and in the hereafter attached to Belief (Imaan) and Surrender (Islam). Hence it is compulsory for each matured and balanced man and woman to know the doctrine of Imaan and Islam, get acquainted with the principles and then […]

Dua Ibadat ka magz hai

Dua Ibadat ka magz hai

ALLAH TAALA ka irshaad hai:Tum Mujhe Yaad kiya karo Main tumhe yaad rakhonga aur Mera Shukar adaa kiya karo, aur Meri Na shukhri Na kiya karo! (Surah Al Baqarah:152) Hazrath Anas raziallahu taala anhu farmate hain:Meri walida mujh ko HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ki qidmat e Aqdas me lakar hazir hui, aur arz kiya: YA RASOOLALLAH Sallallahu alaihi wasallam! Ye Anas mera beta hai, Main aapke paas isko Aapki qidmat ke liye laayi ho, Aap ALLAH TAALA se iske liye Dua farmaye: NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: Aye ALLAH iske maal aur Aoulaad ko zyada farmade! Hazrath […]

Namaz

Zuhar ki 4 sunnaton ka sawaab aisa hi hai, Jaise Tahajjud ki 4 Rakaat ka

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Zuhar ki 4 sunnaton ka sawaab aisa hi hai, Jaise Tahajjud ki 4 Rakaat ka, Zuhar ke waqt ALLAH ki tamaam maqlooq uski Hamd o Sana Bayaan karti hai.(Jame Tirmizi) Apne amal par naaz wo bharosa hargis na karo, ALLAH ka FAZAL amal par mouqof nahi hai.(Hazrath Abul Hasan Noori rahmatullah alaih) Apni lambi lambi umidou ko kam karo aur hirs ko kam karo, isliye ke tumhe anqareeb marna hai.(Hazrath Sheik Abdul Qader jilàni raziallahu taala anhu) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jab log majlis e zikar me baith […]

Aur Sabar Aur Namaz Se Madad Hasil Karen

Aur Sabar Aur Namaz Se Madad Hasil Karen

Jis ne 5 namazon ki Hifazat ki usko ALLAH TA’LA 5 Batien ATAA farmayega: 1) MOUT ki saqti se NAJAAT 2) QABAR ke Azaab se REHAYI 3) HASHR ke din Naam e Aamaal ka DAHINE HAATH (yane right hand) me milna 4) PUL SIRAT par se bijli ki tarah GUZAR JANA 5) BILA HISAAB JANNAT me DAKHIL hona. (Mawaa’iz e Hasana ,vol:01,pg:353) Har cheez apne sahi waqt pe hi hasil hoti hai to chahye ke yaqeen aur sabar se kaam le, Beshak ALLAH Sabar karne walon ko pasand farmata hai… Namaz Ki Fazilat : “Aur Namaz Qaim Karen Meri Yaad […]

Qasam ALLAH ki

Duniya Aakhirat ke muqable me itni si hai tum me se koi apni ungli samandar me daale

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Qasam ALLAH ki! Duniya Aakhirat ke muqable me itni si hai tum me se koi apni ungli samandar me daale phir nikale aur dekhe ke us ungli par kitna paani laga hai.(Sahih Muslim,hadith no:7197) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Musalman ko bimari ki wajeh se ALLAH TA’LA uske gunah is tarah khatam kardeta hai jis tarah aagh sone aur chandi ke mail kucail ko khatam kardeti hai.(Sunan e Abu Dawood,hadith no:3092) Momin ki nishani ye hai ke aise logou ki suhbat me rahe jin se deen ki islah ho.(Hazrath […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London