Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih

Isse badh kar koi gunah e kabira nahi ke musalman bhai ko bina wajeh sataya jaye, is se KHUDA AUR RASOOL dono naraaz hote hai.(Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah alaih) Gunah tumko itna nuqsaan nahi puhncha sakta , Jitna ke musalman bhai ko zaleel wo ruswa karna (nuqsaan puhncha sakta hai). (Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih)

Zilhajj ke 10 din

Zilhajj ke shuru ke 10 din

Jo zilhajja ke shuru ke 10 din me kisi raat Ibadat kare goya wo Is saal Haj aur saal bhar Umra karne wale ke barabar ibadat karne wala qarar paayega, Aur jo shakhs in 10 dino me kisi din Roza rakhe to goya usne saal bhar ALLAH TA’LA ki Ibadat ki. (Al Ghunya lit Taalibi Tariqil Haqqi, vol:2,pg:25) Ashra Zilhajja (yane zilhajja ke shuru ke 10 dino me) ka har din sawaab me ek hazaar din ke barabar hai aur Arfa ka din 10 hazaar dino ke barabar shaan wo Fazilat rakhta hai.(Shubul Imaan, Hadith no:3607) NABI E KAREEM Sallallahu […]

wuzu

Jo shakhs achi tarah wuzu kare

Buzrugane deen ki zindagi ko saamne rakh kar hi behtaren zindagi guzari jaasakti hai.(Hazrath Shamsuddin rahmatullah alaih) Ek dusre ke kaam aana sab se badi neki hai.(Hazrath Khawaja Abdul wahed bin zaid rahmatullah alaih) Apne nuqsan par hargis gham na karo kyun ke ALLAH TA’LA aapse us waqt tak kuch wapas nahi leta jab tak usse behtar aapko ataa na kare… HUZOOR Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jo shakhs achi tarah wuzu kare to uske jism se, yaha tak ke nakhono ke niche se bhi gunah nikal jate hain. (Sahih Muslim,Hadith No:486) koi musalman kisi muslaman ko kamtar na jane […]

Baitullah shareef

Jo shakhs apne ghar se Baitullah shareef ke iraade se nikle

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Haj me Maal kharch karna Jihaad me kharch karne se 700 hisse sawaab me zyada hai.(Shubul Imaan,Hadith no:3829) Jo shakhs apne ghar se Baitullah shareef ke iraade se nikle aur wahan puhanchne se pehle use Mout aajaye, ALLAH TA’LA uske liye jannat wajib farmadeta hai.(Al Ghunya Lit Taalibi Tariqi lil Haqqi, vol:2) Hazrath Anas raziallahu taala anhu farmate hai:NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam hamare ghar ke kunwe me LU’AAB E DAHAN E MUBARAK daale, jab se Madine Tayyaba me us kunwe se zyada mitha paani kisi jagah na tha.(Al Khasais Ul […]

TAKING WIFE’S MONEY AFTER MARRIAGE

Taking care of the wife’s needs is the responsibility of the husband, and in the light of the Shariah, the husband does not have any privilege on the wealth of the wife or on the money, which she earns. In any case, if the wife willingly gives her money/wealth to the husband, he may utilize it. Doing so when the husband needs it is a very high standard of courtesy and good manners.

Friday Hadith

Jo Juma ke din ya raat me

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jo Juma ke din ya raat me Surah “Haa meem Dukhan” padhega, ALLAH TA’LA Jannat me uske liye ek ghar banayega.(Al Moujamul Kabeer,hadith no:8026). Majlison ki zinat NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam par DUROOD padhne se hai, lehaza tum apni mehfilou ko Durood e Paak padh kar zinat do. (Ummul Mominen Hazrath Syedatuna Ayesha Siddiqa raziallahu taala anha) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Mujh par kasrat se Durood padho Beshak tumhara Durood padhna tumhare liye gunah’on ki maghfirat hai.(Al Jame Al Saghir,hadith no:1406). NABI E KAREEM sallallahu alaihi […]

Surah al An’am benefits

Rewards and Benefits Of Reciting Surah al An’am

Surah al An’am (6) Surah al An’am was revealed in Makkah and it contains a total of 165 verses. Imam Ridha (A.S.) has said that this surah was revealed accompanied by the descending of 70,000 seventy thousand angels. These angels will ask forgiveness from Allah (s.w.t.) for any person who recites this surah, and they will continue doing so until the Day of Judgement. Also, Jabir  (رضي الله عنه) reported that The Prophet Mohammed (صلى الله عليه وسلم ) said, ‘So many Angels accompanied its revelation that the horizon was covered with them’ [Hakim, Dhahabi & Baihaqi] The Prophet Mohammed (صلى الله عليه […]

Subhanallahil Azeem wa bihamdihi

Jis ne “Subhanallaahil Azeem wa bihamdihi ” padha

ALLAH TA’LA Sabar karne wal’on ko pasand farmata hai, Banda taklif’on par sabar karke apne Rab ke bahut qareeb puhanch jata hai. Jagah madine me wo aata ho, Ya rasoolallah aap ke rouze ka samna ho,, wahin pe marne ki arzo hai wahin ka humko gulam kehna!!Ameen NABI E KAREEM Sallallahu aliahi wasallam ne irshaad farmaya:Jis ne “Subhanallaahil Azeem wa bihamdihi ” padha uske liye jannat me khajoor ka darkhat lagaya jata hai. (Jame Tirmizi,Hadith No:3464) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Beshak Musalman namaz padhta hai aur uske gunah uske sar par rakhe hue rehte hain pas […]

Iyyaka Na Budu Wa Iyyaka Nastaaeen

Ibadat ke Zariye Allah ki Madad!

Iyyaka Na Budu Wa Iyyaka Nastaaeen (Verse 05, Surah Fatihah) Agar aap kisi Mushkil mein Giriftar ho kar Allah Ta’ala ki fori Madad o Nusrat ke Talab gaar hon to Madad Mangne ki behtar surat ye hai ke Pehle koi Maali ya Badni Ibadat Sar Anjam de aur Phir Allah Ta’ala se Madad Mange, Kyun ke Khud Allah Subhanahu Wa Ta’ala ne Madad Mangne se Qabl Ibadat ka zikr Farmaya hai. Irshade Bari Ta’ala hai: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ “Aye Allah Ham teri hi Ibadat karte hain aur Tujh hi se Madad mangte hain.” (Al-Quran, Surah Al-Fatihah:5)

Majlis e zikar me ALLAH TALA ka zikar

Majlis e zikar me ALLAH TALA ka zikar

لا حولا ولا قوة الا بالله Jannat ke khazanou me se ek khazana hai.(Sunan e Abu Dawood,hadith no:1526) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Zuhar ki 4 sunnaton ka sawaab aisa hi hai, Jaise Tahajjud ki 4 Rakaat ka, Zuhar ke waqt ALLAH ki tamaam maqlooq uski Hamd o Sana Bayaan karti hai.(Jame Tirmizi) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jab log majlis e zikar me baith kar ALLAH TA’LA ka zikar karke uthte hain to unhe kaha jata hai: Khade hojaou! ALLAH ne tumhare gunah baqsh diye hain, Tumhare gunah nekiyou me badal diye gaye […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London