hadith

4 cheezien Rizq me Izafa karti hain

Aap apni Aoulaad ko 3 batou ki tarbiyat karo! 1) Apne NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ki Mohabbat, 2) Aapke Ahle Bait e Athaar ki Mohabbat, 3) aur Quraan e Majid ki Tilawat. Tum JANNAT Me Dakhil Nahi HogeJab Tak Tum Emaan Na Lao Aur Tum Momin Nahi Ho Sakte Jab Tak Ke Tum Ek Dusre Se Muhabbat Na Karo. Kya Main Tumko Aisi Cheez Na Bataoun Jis Par Amal Karo Toh Ek Dusre Se Muhabbat Karne Lago? Apne Darmiyaan ” SALAM ” Aam Karo. {Abu Dawood, Hadees: 51930} NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: ALLAH […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London