Surah e Ad-Dukhan

Jo Juma ke din ya raat me Surah “Haa meem Dukhan” padhega

Jisne Saliheen Buzrugane deen ka zikar suna uske dil me ALLAH ki Mohabbat zyada hote jati hai aur Ita’at me zyadati hoti hai.(Hazrath Nizamuddin Awliya rahmatullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jab koi qoum ALLAH TAALA ke Zikr ke liye baithti hai, to farishte unko gher lete hain, Aur Rehmat unko dhaanp leti hai, aur ALLAH TAALA Farishtou ke saamne unka zikar farmata hai. (Sahih Muslim,hadith no:6855) Mout ki saqti Dunya aur aakhirat ki saqti se bahut zyada khoufnaak hai.(Hazrath shadaad bin uoos Rahmatullah Alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Mashriq wo Maghrib […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London