allah love

ALLAH se Mohabbat kiya karo

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Meri Ummat ke tamaam logon ke gunah ALLAH TAALA Baqsh dega, Siwaye un logaon ke jo gunah karke logon ko faqr se batate hain ke hum ne ye gunah kiya. (Sahih Bukhari,Hadith no:6069) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:  ALLAH se Mohabbat kiya karo! Kyun ke wo tumhe apni nematou se sarfaraz farmata hai, aur ALLAH ki Mohabbat ki khatir Mujh se Mohabbat kiya karo, aur Meri Mohabbat ki khatir Mere Ahle Bait se Mohabbat kiya karo. (Jame Tirmizi,hadith no:2158) Thanda paani Aagh ko jis tarah se jaldi […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London