Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih

Isse badh kar koi gunah e kabira nahi ke musalman bhai ko bina wajeh sataya jaye, is se KHUDA AUR RASOOL dono naraaz hote hai.(Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah alaih) Gunah tumko itna nuqsaan nahi puhncha sakta , Jitna ke musalman bhai ko zaleel wo ruswa karna (nuqsaan puhncha sakta hai). (Hazrath Khaja Ghareeb Nawaaz Rahmatullah Alaih)

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London