hajj

Aye logo! Tum par haj farz kiya gaya

Jab ALLAH TAALA ne Hazrath IBRAHIM Alaihissalaam ko hukum farmaya ke logon me Haj ka Elaan karen to aap abu qubais naami ek pahad par chade aur apni mubarak ungliyou ko apne kanou me rakha aur Nida di:Beshak ALLAH TAALA ne tum par Haj Farz kiya hai to tum apne parwardigaar ki dawat par Labbaik kaho! “To aapki us nida par logou ne mardou ki pushtou aur aurtou ke shikmou se talbee padhte hue us dawat ko qubool kiya, aur sab se pehle yaman walou ne aapki dawat par Labbaik kaha, aur us din se qayamat tak jo koi haji […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London