Namaz mat chodo

Zaroratmand ki madad karne wala ALLAH ka dost hota hai

Namaz mat chodo kyun ke zindagi ki saari barkaten isi me hai… Khushi insaan ko utna nahi sikhati jitna gham sikhata hai.(Hazrath Ali raziallahu taala anhu) Zaroratmand ki madad karne wala ALLAH ka dost hota hai.(Hazrath Khawaja Usman e Haroni rahmatullah alaih) HUZOOR E AKRAM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Duniya ko durust rakho, aakhirat ke liye amal karo, istarah se ke kal marjouge.(Kanzul Ummal,pg:546) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya:Jo ALLAH TA’LA ke diye hue thode se rizq par raazi hogaya, ALLAH TA’LA iske thode se amal par raazi hojayega.(Mishkatul Masabeeh,Hadith no:5031) HUZOOR NABI E KAREEM […]

Copy Rights Ahlesunnatuljamaat.com website maintained by XPERT XONE Interactive Services - London